ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Η Creatists αναλαμβάνει την συγγραφή και ετοιμασία προτάσεων στα πλαίσια όλων των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ERASMUS+, H2020, Creative Europe, Justice κλπ)

Επίσης, η ομάδα της Creatists αναλαμβάνει την ετοιμασία καλλιτεχνικών προτάσεων και παραγωγών & την κατάρτιση προϋπολογισμών για μελλοντικές και εγκεκριμένες θεατρικές και μουσικές παραγωγές.