ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε θέματα όπως:

  • Αύξηση Παραγωγικότητας και Απόδοσης (Effective Time & Self-Management)
  • Ενίσχυση της Ομαδικότητας και της απόδοσης των Εργαζομένων (Team Building & Leadership)
  • Διαχείριση του στρές και Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία (Work Related Stress &Workplace Health Promotion)
  • Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης/Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τεχνικές και εργαλαεία Βελτίωσης της Ενδοτμηματικής Επικοινωνίας (Advanced Communication Skills)
  • Workplace Coach Training για Βιωματική Εκπαίδευση Ηγετών και Μάνατζερ
  • Executive Team Coaching για Ομαδικό Coaching Συστημικής Προσέγγισης για Στοχοθέτηση, Ενίσχυση της Ομαδικότητας, Συνοχή και Αλληλεγγύη

Διάρκεια

Μικρός κύκλος: 12 ώρες

Μεγάλος κύκλος: 42 ώρες

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ